گزارش صداوسیمای مرکز خوزستان از گشایش "مرکز نوآوری و خلاقیت" و "مجتمع خدمات فناوری" دانشگاه شهید چمران اهواز با حضور دکتر سورنا ستاری معاون علمی و فناوری رئیس جمهور و دکتر غلام‌رضا شریعتی استاندار خوزستان

شناسه : 5676458

گزارش صداوسیمای مرکز خوزستان از گشایش "مرکز نوآوری و خلاقیت" و "مجتمع خدمات فناوری" دانشگاه شهید چمران اهواز با حضور دکتر سورنا ستاری معاون علمی و فناوری رئیس جمهور و دکتر غلام‌رضا شریعتی استاندار خوزستانگزارش صداوسیمای مرکز خوزستان از گشایش "مرکز نوآوری و خلاقیت" و "مجتمع خدمات فناوری" دانشگاه شهید چمران اهواز با حضور دکتر سورنا ستاری معاون علمی و فناوری رئیس جمهور و دکتر غلام‌رضا شریعتی استاندار خوزستان


آدرس کوتاه :
رای شما
میانگین (0 آرا)
The average rating is 0.0 stars out of 5.