قوانین و مقررات

قوانین و مقررات

اسناد
عنوان توضیح دانلود
تغییرات آیین نامه استخدامی اعضای هیات علمی دانلود (4,303.3k)
آیین نامه استخدامی اعضای غیر هیأت علمی دانلود (15,258.6k)
آخرین اصلاحیه آیین نامه استخدامی هیات علمی دانلود (1,607.0k)
آئین نامه مالی و معاملاتی مصوب دانلود (27,114.8k)
آیین_نامه سازماندهی و تشکیلات دانلود (107.8k)
نقشه جامع علمی کشور دانلود (1,163.8k)