قوانین و مقررات

قوانین و مقررات

اسناد
عنوان توضیح دانلود
آیین نامه استخدامی اعضای غیر هیأت علمی دانلود (15,258.6k)
آخرین اصلاحیه آیین نامه استخدامی هیات علمی دانلود (1,607.0k)
آئین نامه مالی و معاملاتی مصوب دانلود (27,114.8k)
آیین_نامه سازماندهی و تشکیلات دانلود (107.8k)
نقشه جامع علمی کشور دانلود (1,163.8k)